Kaštieľa v Želiezovciach má za sebou úspešne dokončenú prvú etapu obnovy

Kaštieľ v Želiezovciach Zdroj: Mesto Želiezovce

Kaštieľ v Želiezovciach, majestátna stavba z 18. storočia, predstavuje významnú kultúrnu pamiatku nielen pre región, ale pre celé Slovensko.

Historický význam a súčasný stav

Pred druhou svetovou vojnou, kaštieľ vlastnila grófka Ernestína Coudenhove. Po dlhých desaťročiach zanedbania a straty mnohých pôvodných prvkov sa kaštieľ dočkal rozsiahlej obnovy. Zvlášť zanedbaný bol v čase, keď bol vlastníctvom mesta Želiezovce, pričom prešiel len minimálnymi úpravami.

Kaštieľ v Želiezovciach Zdroj: Mesto Želiezovce
Kaštieľ v Želiezovciach Zdroj: Mesto Želiezovce

Úvod do obnovy

V súčasnosti prebieha obnova, ktorá je rozdelená na viaceré etapy. Prvá z nich bola úspešne ukončená v roku 2023 a zahŕňala obnovu strechy a juhovýchodného krídla. Tento projekt je výnimočný nielen vďaka finančným prostriedkom získaným z dotácií, ale aj vďaka spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Nitra a vďaka pravidelnej komunikácii a spolupráci všetkých zúčastnených strán.

Detaily obnovy

Počas prvej etapy obnovy sa podarilo zachrániť a obnoviť pôvodné okná, ktoré boli dôkladne inventarizované a reštaurátori ich museli zväčša rozobrať na časti. Chýbajúce dvere a niektoré okná boli vyrobené ako verné repliky pôvodných prvkov. Materiály a podklady poskytol archív KPÚ Nitra, ktorý bol neoceniteľným zdrojom informácií.

Kaštieľ v Želiezovciach Zdroj: Mesto Želiezovce
Kaštieľ v Želiezovciach Zdroj: Mesto Želiezovce

Budúce využitie kaštieľa

Kaštieľ chce mesto Želiezovce využívať nielen ako kultúrny objekt, ale aj ako vzdelávací a spoločenský priestor. Plánuje sa tu otvorenie základnej umeleckej školy, výstavných priestorov a cukrárne, kde sa bude podávať slávna Sacherova torta. Tieto aktivity majú okrem iného slúžiť ako pocta významným osobnostiam, ktoré s kaštieľom boli spojené, ako napríklad Franz Schubert či Franz Sacher.

Kaštieľ v Želiezovciach Zdroj: Mesto Želiezovce
Kaštieľ v Želiezovciach Zdroj: Mesto Želiezovce

Výhľad do budúcnosti

Záverečná konferencia projektu sa uskutočnila 22. marca 2024 a zúčastnili sa jej predstavitelia mesta, ministerstva, ako aj partneri projektu. Obnova kaštieľa v Želiezovciach predstavuje nielen záchranu dôležitej historické pamiatky, ale aj príklad úspešnej revitalizácie pre komunitný život. V nasledujúcich etapách obnovy sa plánuje dokončenie zvyšných krídel a fasády, aby kaštieľ mohol v plnej kráse slúžiť verejnosti.

Táto obnova je skutočným príkladom, ako historické dedičstvo môže byť zachované a zároveň funkčne využívané pre súčasnú a budúcu generáciu.

Kaštieľ v Želiezovciach Zdroj: Mesto Želiezovce
Kaštieľ v Želiezovciach Zdroj: Mesto Želiezovce