Značka: Historické stavby

Hradisko Valy, Bojná

Bojná – Hradisko Valy patrí medzi unikátne archeologické lokality na Slovensku, ktoré po zániku ostali nedotknuté ďalším osídlením. Vďaka tomu sa zachovalo množstvo cenných nálezov a poznatkov pre dnešnú archeológiu.…

Ponitrianske múzeum, Nitra

Ponitrianske múzeum v Nitre je regionálnou kultúrnou inštitúciou, ktorá sa zameriava na zbierkotvorné, vedeckovýskumné, kultúrno-vzdelávacie a metodické činnosti. Klenotnica histórie a prírody regiónu Múzeum dokumentuje vývoj prírody a spoločnosti v…

Veľprepoštský palác, Nitra

Veľprepoštský palác v Nitre je historická budova nachádzajúca sa v Hornom meste. Palác bol postavený v rokoch 1778 až 1780 na podnet cisárovnej Márie Terézie. Klenot histórie pod Nitrianskym hradom…

Pevnosť Komárno

Komárno, mesto ležiace na sútoku riek Dunaj a Váh, ukrýva vo svojom srdci jedinečnú historickú pamiatku – Pevnosť Komárno. Unikátny fortifikačný systém v srdci Európy Tento rozsiahly fortifikačný systém je…

Župný dom – Nitrianska galéria

Pôvodne neskorobaroková palácová stavba vznikla v roku 1777 ako dôstojné sídlo Nitrianskej župy a tiež v snahe ochrániť vstup do Horného mesta. Dnešnú podobu dostala počas rozsiahlej prestavby v roku 1903…