Horšianska dolina

Horšianska dolina

Horšianska dolina, ukrytá v lone Ipeľskej pahorkatiny, predstavuje unikátny prírodný poklad Slovenska.

Poloha a základné informácie

Horšianska dolina sa rozprestiera severovýchodne od mesta Levice v severnej časti Podunajskej pahorkatiny. Jej územie spadá do katastrálnych území obcí Kmeťovce, Žemberovce, Horša a Krškany. Dolinou preteká riečka Sikenica, ktorá ju formovala po stáročia. V roku 1976 bola dolina vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu s rozlohou 326 hektárov.

Horšianska dolina
Horšianska dolina

Geomorfologické zaujímavosti

Sikenica svojou eróznou činnosťou vytvorila v andezitoch a sprašovej tabuli Hrona impozantný kaňon. Jeho hĺbka dosahuje až 80 metrov a skalné bralá sa týčia do výšky 30 metrov. Tento jedinečný reliéf dodáva doline neopakovateľný charakter a estetickú hodnotu.

Flóra a fauna

Svahy doliny sú domovom teplomilnej vegetácie lesostepného charakteru. Medzi vzácne druhy patrí drieň obyčajný, dub plstnatý, javor tatársky, jarabina brekyňová, bršlen európsky a bradavičnatý. Najvzácnejšie sú zvyšky dubovo-hrabového lesa s dubom plstnatým. Horšianska dolina je tiež bohatá na hmyz, vzácne druhy vtákov a plazov, hlavne jašteríc.

Horšianska dolina

Náučný chodník a zaujímavosti v okolí

Srdcom doliny vedie náučný chodník, ktorý začína v obci Horša a končí v kameňolome pri Malých Krškanoch. Pozdĺž chodníka môžete obdivovať krásy prírody a dozvedieť sa viac o miestnej flóre a faune. Neďaleko obce Krškany sa nachádza historický “Pálov mlyn” na ľavom brehu Sikenice. Za návštevu stojí aj obec Kalinčiakovo s románskym kostolíkom a blízkym rekreačným strediskom Margita Ilona.

Horšianska dolina je klenotom prírody

Dolina je skutočným klenotom slovenskej prírody. Jej geomorfologické a botanické bohatstvo, spolu s okolitými zaujímavosťami, z nej robia atraktívnu destináciu pre milovníkov prírody a histórie. Navštívte tento unikátny kút Slovenska a nechajte sa očariť jeho neopakovateľnou krásou.

Horšianska dolina