Kostol sv. Michala archanjela, Malé Kosihy

Kostol sv. Michala archanjela, Malé Kosihy

Kostol sv. Michala archanjela v Malých Kosihách patrí medzi najnavštevovanejšie sakrálne pamiatky v regióne. Jeho najstaršou časťou je románska rotunda s kvadratickou apsidou, ktorá bola postavená v 11. alebo 12. storočí. Tento architektonický skvost predstavuje relikt stavebnej tradície byzantského typu, ktorá na tomto území siaha až do 9. storočia.

História a architektúra kostola

Rotunda bola postavená z veľkých opracovaných kamenných kvádrov pravdepodobne koncom 12. alebo v prvej polovici 13. storočia. Pôvodne mohla slúžiť ako vlastnícky kostolík v areáli opevneného hrádku. Neskôr, pred rokom 1697, bola k rotunde a veži pristavená loď, čím vznikol kostol v dnešnej podobe. Románska rotunda slúži ako presbytérium a jej apsida ako sakristia.

Kostol sv. Michala archanjela, Malé Kosihy
Kostol sv. Michala archanjela, Malé Kosihy

Unikátne architektonické prvky

Kostol v Malých Kosihách je jedinečným spojením románskej sakrálnej a svetskej stavby. Rotunda má nezvyčajne riešenú apsidu – v exteriéri má jednoduchý kvadratický tvar, no v interiéri sa člení na krátky obdĺžnikový chór s valenou klenbou a malú polkruhovú apsidu s konchou. Steny lode rotundy sú v interiéri členené širokými oblúkmi slepých arkád a zachovali sa tu aj tri románske štrbinové okná.

Zaujímavosti a súčasný stav

Výskum odkryl zvyšok ohradného múru, ktorý sa napájal na murivo veže. To viedlo niektorých odborníkov k záveru, že išlo o opevnený hrádok s rotundou v areáli. Stavebným materiálom boli kvalitne opracované kamenné kvádre z tufu, ktorý sa v okolí bežne vyskytuje.

Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi a je v pomerne dobrom stave. Bohoslužby sa tu konajú v maďarskom jazyku. Návštevu kostolíka je vhodné dohodnúť vopred na farskom úrade v Salke.

Kostol sv. Michala archanjela, Malé Kosihy
Kostol sv. Michala archanjela, Malé Kosihy

Návšteva románskej pamiatky

Obec Malé Kosihy sa nachádza 16 km severne od Štúrova. Kostolík stojí v oplotenom areáli na východnom okraji obce. Okrem neho sa v regióne nachádzajú aj ďalšie stredoveké kostolíky v susedných obciach Pastovce a Sikenička, a tiež vzácna románska stavba z 13. storočia v maďarskej obci Nagybörzsöny.

Návšteva Kostola sv. Michala archanjela v Malých Kosihách je výnimočným zážitkom pre každého milovníka histórie a architektúry. Tento románsky skvost si určite zaslúži pozornosť a obdiv.