Pevnosť Komárno

Pevnosť Komárno

Komárno, mesto ležiace na sútoku riek Dunaj a Váh, ukrýva vo svojom srdci jedinečnú historickú pamiatku – Pevnosť Komárno.

Unikátny fortifikačný systém v srdci Európy

Tento rozsiahly fortifikačný systém je najväčším svojho druhu v strednej Európe a rozprestiera sa na území Slovenska a Maďarska. Poďme sa spoločne ponoriť do histórie tejto fascinujúcej stavby a objaviť jej tajomstvá.

Pevnosť Komárno
Pevnosť Komárno

Stará pevnosť – základ fortifikačného systému

Najstaršia časť pevnosti, známa ako Stará pevnosť, bola postavená v 16. storočí na mieste pôvodného stredovekého hradu. V 17. storočí bola rozšírená o Novú pevnosť, čím sa vytvoril základ pre mohutný fortifikačný systém.

Pevnosť v turbulentných časoch

Pevnosť Komárno zažila počas svojej existencie nejeden otras. V 18. storočí ju zasiahli dve silné zemetrasenia, ktoré narušili jej vojenský charakter. Avšak v dôsledku vojenských ťažení Napoleona Bonaparteho bola na začiatku 19. storočia obnovená, modernizovaná a rozšírená. Stala sa tak najrozsiahlejším pevnostným systémom Rakúsko-Uhorska, schopným pojať až 200.000 vojakov.

Pevnosť Komárno
Pevnosť Komárno

Od vojenskej funkcie ku kultúrnemu dedičstvu

Pevnosť si zachovala svoju vojenskú úlohu aj po zániku Rakúsko-Uhorska, a to až do roku 2003, kedy prešla do vlastníctva mesta Komárno. Od tej doby prebieha jej postupná obnova a brány pevnosti sú otvorené verejnosti po celý rok.

Zaujímavosti o Pevnosti Komárno

Celý pevnostný systém vrátane pevností na maďarskej strane má vonkajší obvod 15,5 km. Len na slovenskej strane zaberá zastavaná plocha zachovaných objektov približne 50 hektárov. Ústredná pevnosť (Stará a Nová pevnosť) sa rozprestiera na ploche vyše 13 hektárov a jej dĺžka dosahuje 750 metrov.

Pevnosť Komárno
Pevnosť Komárno

Podzemné tajomstvá

Súčasťou pevnosti sú aj rozsiahle podzemné priestory. V Novej pevnosti sa nachádza 300 metrov dlhá podzemná chodba v bastióne Madony. Stará pevnosť ukrýva 110 miestností (kazemát) a sieť streleckých a komunikačných chodieb.

Kandidát na zápis do zoznamu UNESCO

Komárňanský pevnostný systém je zapísaný do predbežného zoznamu svetového dedičstva UNESCO pod názvom “Systém opevnenia na sútoku riek Dunaja a Váhu v Komárne – Komárom”. Slovensko o zápis požiadalo v roku 2002 a Maďarsko sa pridalo v roku 2007.

Pevnosť Komárno

Pevnosť Komárno predstavuje unikátny fortifikačný systém

Samotná pevnosť Komárno predstavuje unikátny fortifikačný systém, ktorý je svedectvom búrlivej histórie strednej Európy. Vďaka úsiliu mesta Komárno a prebiehajúcej obnove sa táto impozantná pamiatka stáva čoraz atraktívnejšou pre návštevníkov z celého sveta. Ak sa chystáte do Komárna, rozhodne nevynechajte prehliadku tejto majestátnej pevnosti, ktorá vás prenesie do dávnych čias a odhalí vám svoje tajomstvá.

Pevnosť Komárno