Skalné obydlia, Brhlovce

Skalné obydlia, Brhlovce

Brhlovce, malá obec na južnom Slovensku, skrýva vzácny poklad – unikátny komplex obytných a hospodárskych priestorov vytesaných priamo do sopečného podložia.

Komplex vytesaný do sopečného podložia

Tieto skalné obydlia sa nachádzajú po celej obci, no najlepšie ich možno vidieť na uličke s názvom Šurda, ktorá je dnes pamiatková rezervácia ľudovej architektúry.

Skalné obydlia, Brhlovce
Skalné obydlia, Brhlovce

História skalných obydlí

Skalné obydlia v Brhlovciach vznikli ako ochrana pred tureckými útokmi, neskôr slúžili ako príbytky pre chudobných. Miestne podložie z ľahko opracovateľných tufov a tufitov umožnilo obyvateľom využívať tieto priestory vďaka príjemnej klíme aj na bývanie. Niektoré obydlia sú dodnes obývané, iné sa využívajú ako vínne pivnice alebo hospodárske priestory.

Pamiatková rezervácia Šurda

Ulička Šurda predstavuje pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Nachádza sa tu viacero objektov, ktoré si môžete pozrieť zvonka i zvnútra. Tekovské múzeum v Leviciach tu zriadilo vysunuté pracovisko so stálou expozíciou v usadlosti č. 142. Expozícia dokumentuje zvláštnu formu ľudového staviteľstva a bývania od konca 19. storočia po 50. roky 20. storočia.

Skalné obydlia, Brhlovce

Občianske združenie Nový dvor

Štyri objekty spravuje občianske združenie a umelecko-vzdelávacie centrum Nový dvor. Počas návštevy je možné vstúpiť do týchto objektov bez sprievodcu a prispieť dobrovoľným príspevkom. Hoci sú objekty prázdne a nie v tak dobrom stave ako expozícia múzea, prebiehajú v nich odborné obnovy a návšteva určite stojí za to.

Jedinečné vlastnosti skalných obydlí

Skalné obydlia v Brhlovciach sú zaujímavé nielen na pohľad, ale ukrývajú v sebe aj jedinečnú vlastnosť – v lete chladia a v zime hrejú. Sú dôkazom svojrázneho, ale šikovného spôsobu života našich predkov. Za nízke vstupné sa môžete ocitnúť v miestnosti vysekanej do tufovej skaly a prezrieť si rôzne kamenné nástroje, ľudový nábytok, hrnčiarske výrobky či kuchynský inventár.

Skalné obydlia v Brhlovciach sú slovenským unikátom a vzácnym klenotom, ktorý stojí za návštevu. Ponúkajú pohľad do minulosti a obdiv k šikovnosti a prispôsobivosti našich predkov.

Skalné obydlia, Brhlovce
Skalné obydlia, Brhlovce