Svoradova jaskyňa, Nitra

Svoradova jaskyňa, Nitra

Svoradova jaskyňa sa nachádza na západnom výbežku nižšieho vrcholca Zobora. Leží v nadmorskej výške 355 metrov nad morom.

Poloha a prístup k jaskyni

K jaskyni sa dostanete po značenom turistickom chodníku z Nitry, od zastávky MHD Liečebný ústav Zobor. Ide o nenáročnú, približne 400-metrovú prechádzku, ktorú zvládnu všetky vekové kategórie.

Svoradova jaskyňa, Nitra

Legenda o sv. Svoradovi

Jaskyňa dostala svoje pomenovanie, rovnako ako neďaleký liečivý Svoradov prameň, podľa pustovníka Svorada. Ten prišiel do Nitry a vstúpil do benediktínskeho rádu. Podľa legendy viedol Svorad v tejto jaskyni pustovnícky život. V povrchovom otvore jaskyne je už niekoľko storočí postavený kamenný oltár sv. Svorada.

Svoradova jaskyňa, Nitra

Prieskum a popis jaskyne

Podrobný prieskum Svoradovej jaskyne sa prvýkrát uskutočnil v roku 1974. Boli zmapované všetky dostupné priestory. Umelo upravený vstup ústi do vstupnej siene dlhej 6,5 metra. Severná časť jaskyne pokračuje úzkou chodbou dlhou 2 metre, ktorá ústi do ďalšieho menšieho priestoru.

V jaskyni je možné obdivovať povrchové krasové útvary nazývané škrapy. Zaujímavé sú tiež rôzne pukliny vo vápencoch, ktoré boli vymodelované do rozličných tvarov dažďovou vodou. Pri pohľade hore uvidíte v strope 4-metrový vertikálny komín, ktorý sa zužuje na maličkú škáru.

Svoradova jaskyňa, Nitra
Svoradova jaskyňa, Nitra

Svoradova jaskyňa dnes

V súčasnosti je Svoradova jaskyňa miestom na prehĺbenie úcty k svätému Svoradovi. Ide o verejnosti voľne prístupnú jaskyňu s dĺžkou 30 metrov. Pri návšteve je však dôležité dbať na to, aby sa táto vzácna prírodná pamiatka nepoškodila. Vstup je na vlastnú zodpovednosť.

Svoradova jaskyňa, Nitra
Svoradova jaskyňa, Nitra