Župný dom – Nitrianska galéria

Župný dom - Nitrianska galéria, Nitra Zdroj: vypadni.sk

Pôvodne neskorobaroková palácová stavba vznikla v roku 1777 ako dôstojné sídlo Nitrianskej župy a tiež v snahe ochrániť vstup do Horného mesta. Dnešnú podobu dostala počas rozsiahlej prestavby v roku 1903 až 1908, kedy bola secesne upravená podľa projektu V. Cziglera.

Budova je štvorkrídlová, na hlavnom priečelí trojpodlažná, rozšírená prístavbou s podjazdom. Siaha až k Hornému Palánku, ktorý je pozostatkom protitureckého opevnenia. Priečelie fasády je zdobené a v strede nad hlavných vstupom do budovy je umiestnený erb bývalej Nitrianskej župy.

Župný dom je sídlom Nitrianskej galérie

V budove sídli Nitrianska galéria, ktorá je odbornou kultúrnou inštitúciou. Jej poslaním je zhromažďovať, vedecky spracovávať, odborne spravovať, ochraňovať, využívať a prezentovať diela všetkých disciplín výtvarného umenia 20. a 21. storočia v okresoch Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce a Šaľa. Zbierkový fond tvorí celkom približne 4400 ks zbierkových predmetov.

Župný dom plní aj úlohu reprezentačných priestorov

V budove sú umiestnené aj reprezentačné priestory Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a je tiež sídlom niekoľkých súkromných firiem. Budova Župného domu v sebe uzatvára dvor, ktorý bol donedávna miestom stretnutí Literárny klub Janka Jesenského, ktorý bol pri galérii založený v roku 1990. Po rekonštrukcii objektu sa začína tradícia budovania podobných kultúrnych stretnutí, napr. folkové večery počas Nitrianskeho kultúrneho leta.

Ako župan pôsobil aj Janko Jesenský

Na budove je umiestnená pamätná tabuľa na počesť spisovateľa a básnika, národného umelca Janka Jesenského, ktorý tu v rokoch 1923 až 1927 pôsobil vo funkcii nitrianskeho župana.

Na nároží budovy je osadená pamätná tabuľa s reliéfom Dr. Ľudovíta Ďuriša, nitrianskeho rodáka a bývalého riaditeľa Slovenskej filharmónie.

Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky.

Zdroj: https://www.nitra.sk/