Rotunda sv. Juraja, Nitrianska Blatnica

Rotunda sv. Juraja, Nitrianska Blatnica

V lone prírody, ukrytá v lesoch nad obcou Nitrianska Blatnica, sa nachádza vzácna pamiatka – Rotunda sv. Juraja. Tento predrománsky skvost je nielen najstarším zachovaným kostolíkom na Slovensku, ale aj v celej stredovýchodnej Európe. Jeho vznik sa datuje do druhej štvrtiny 9. storočia, čo z neho robí jednu z mála zachovaných stavieb z obdobia Veľkej Moravy.

Architektonické špecifiká

Rotunda sa vyznačuje polkruhovou apsidou, dostavanou západnou vežou a južnou pustovňou. Pôdorys stavby je takmer totožný s veľkomoravskou rotundou v neďalekom Ducovom. Priemer lode dosahuje 7,30 m a apsidy presne polovicu – 3,65 m. Hrúbka múrov je približne 73 cm. Z pôvodnej stavby sa zachovalo predrománske okno na juhozápadnej strane lode, ktoré je tvarovo veľmi podobné oknám kostolíka v Kopčanoch.

Rotunda sv. Juraja, Nitrianska Blatnica
Rotunda sv. Juraja, Nitrianska Blatnica

Pohnutá história

Rotunda prešla počas svojej existencie viacerými zmenami. Po zániku Veľkej Moravy slúžila potrebám osady železiarov až do 13. storočia. Neskôr začala chátrať, až kým nebola v 16. storočí obnovená. Súčasnú podobu nadobudla v období baroka, keď bola k západnej strane lode pristavená veža a z južnej strany pustovňa. V 70. rokoch 20. storočia sa uskutočnil archeologický výskum, ktorý posunul datovanie rotundy z 16. storočia na prvú polovicu 11. storočia. Ďalší výskum priniesol dôkazy o vzniku stavby v 9. storočí.

Rotunda sv. Juraja, Nitrianska Blatnica
Rotunda sv. Juraja, Nitrianska Blatnica

Umelecké skvosty

Interiér rotundy ukrýva zvyšky nástenných malieb zo 16. storočia a staršie konsekračné kríže. Dominantou je barokový oltár s centrálnym obrazom sv. Juraja s drakom. Tento obraz bol po 20 rokoch od ukradnutia nájdený v roku 2011 v odpadovom kontajneri pri Duchonke.

Okolie rotundy

Južne pod kostolíkom sa nachádza veľkomoravský dvorec chránený drevenými palisádami. Pri rotunde stojí aj novopostavená kópia slovanského obydlia. V obci Nitrianska Blatnica sa nachádza múzeum s archeologickými nálezmi z okolia rotundy a modelmi stavieb približujúcimi slovanské osídlenie v regióne.

Rotunda sv. Juraja, Nitrianska Blatnica
Rotunda sv. Juraja, Nitrianska Blatnica

Praktické informácie

Rotunda sv. Juraja je prístupná verejnosti, hoci vzhľadom na odľahlú polohu býva zamknutá. Púte sa konajú každoročne v nedeľu po sviatku sv. Juraja (24. apríl). Pre návštevníkov je k dispozícii kontakt na obecný úrad a OZ Rotunda Jurko, ktoré sa o objekt starajú.

Rotunda sv. Juraja je klenotom slovenskej histórie

Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici je vzácnym klenotom slovenskej histórie a architektúry. Jej návšteva ponúka nielen pohľad do dávnej minulosti, ale aj jedinečné spojenie sakrálnej architektúry s okolitou prírodou. Tento kostolík si právom zaslúži našu pozornosť a obdiv.

Rotunda sv. Juraja, Nitrianska Blatnica
Rotunda sv. Juraja, Nitrianska Blatnica